FANDOM


Wildflowers

כר פרחי בר הוא שדה ליד תל-ברוך, שאפשר להגיע אליו בהליכה קלה במעלה גבעות החול, מצפון למגרש החנייה בסוף קק"ל.

כר פרחי בר הוא אחד מחמשת השערים שפתחה המלכה לארצות המוארות ברחבי העיר. בכל יום בדמדומים, אפשר לעבור דרך מרכז השדה לארצות המוארות עצמן.

כר פרחי בר היה עוגן אור של פטל. מכיוון שבן-דרור החל למשוך דרכו כוח קסם, היא נאלצה לחתוך אותו ממנה.