FANDOM


469-1-

לא ברור מה היתה המטרה שיצרה את התועבה שהיא כיכר אתרים. יש שמשערים שזו יצירת מופת שנכשלה אך חובבי הקנוניות טוענים שלא מדובר בכישלון אלא מטרה אפלה שהוגשמה.

בכל מקרה דבר אחד ברור. קצה חכם לא ימצא את עצמו בלילה בכיכר אתרים.

Atarim