FANDOM


משוואתו המפורסמת של איינשטיין, E=mc^2, פירושה שחומר ואנרגיה הם הינו הך; קרי, העולם הזה מורכב מאטומים ואנרגיה, ואלו יכולים להתגלגל באלו, כך שבסופו של דבר, הם אותו הדבר. חומר ואנרגיה, דברים ופעולות על הדברים. אלו לא רק אבני הבניין של היקום, אלא גם הדברים שקסם מתעסק בהם. קצה משתמש בקסם כדי ליצור חומר, או לגרום לפעולות על חומר, קרי, הוא ממציא חומר, או אנרגיה.

אם העולם הזה מורכב מחומר ואנרגיה, ממה מורכב העולם האחר? שאלה טובה. התשובה כנראה איננה קסם, אבל נראה שזה הדבר העיקרי שאנחנו מקבלים ממנו. הגבול שבין העולם הזה לעולם האחר מונע השפעה הדדית, אבל כאשר פורצים את הגבול הזה או מגשרים עליו, למשל כאשר קצה עושה זאת, דברים עוברים מעולם לעולם. כאשר דברים עוברים לעולם האחר, הם לא חוזרים - לכן אין לדעת מה קורה להם. מה שעובר מן העולם האחר לעולם הזה, הוא כוח קסם.

קצוות משתמשים לפעמים בביטוי אנרגיה קסומה כשהם מדברים על כוח קסם, למרות ששם מתאים יותר יכול להיות אנרגיה ממקור קסום, שזה לומר במילים אחרות, אנרגיה יש מאין. אנרגיה קינטית, כימית, פוטנציאלית, גרעינית: אנרגיה מתגלגלת מצורה לצורה, וכל הזמן מאבדת חלק מעצמה לאנתרופיה של היקום. מה שאנו רואים כיצירת אנרגיה הוא בעצם הגלגול הזה: אנרגיה כימית בראש הגפרור משתחררת בחמצון, בוערת, מבעירה אבק שריפה, קשרים כימיים משתחררים ומוצק הופך לגז במהירות, הגז מתפשט מה שדוחף את הטיל כלפי מעלה: אנרגיה כימית הופכת לחום ותנועה, וכאשר הטיל עולה הוא צובר אנרגיה פוטנציאלית, שתשתחרר כאשר יתחיל לצנוח חזרה אל האדמה... אם כך, מה לגבי כוח קסם?

לפני שהוא משחרר את כוח הקסם אל תוך העולם הזה, הקצה מתכנן את הקסם. התכנן הזה כולל בתוכו גם הבנה של החומר והפעולה, או החומר והאנרגיה, שהקסם יתממש דרכם. הניסוח הזה מקנה לכוח הקסם את הצורה שלו: הוא הופך לאנרגיה כימית או לאטומים של חמצן או למולקולות של מים, וכו' וכו'.

לפני שכוח הקסם מתגלגל לצורה של חומר או אנרגיה, בין אם זה למשך מיליונית השנייה או אלף שנה, כאשר הוא עדיין כוח קסם, הוא עדיין שייך לעולם האחר, ולא למציאות הזו. קצוות הבחינו לאורך ההיסטוריה, שכוח קסם הוא דבר מאוד לא יציב. האינטראקציה בין כוח קסם לבין העולם הזה מחייבת אותו ללבוש צורה, כלשהי, של חומר או אנרגיה. זו הסיבה ששארית גורמת לתופעות לוואי, השפעות נוספות, נזק; בגלל שכוח הקסם שנמשך לתוך העולם הזה ולא נוצל על-ידי הטלת הקסם מתגלגל לחומר ואנרגיה אחרים.

זו הסיבה שמקומות נשחקים, זו הסיבה שיצירי קסם וחפצי קסם מפיצים שדות סביבם, זו הסיבה שכלי קיבול דולפים. כוח קסם נוטה לא להישאר במקום ובצורה שבה שמו אותו כאשר נכנס לעולם הזה.