FANDOM


קצה זריז, חכם ובעל ניסיון. יש לו משרד חקירות קטן בחיפה, וטוסטוס. הוא רשום בדפי זהב תחת "קוסם". לפחות שש פעמים ביום הוא צריך לענות לטלפון ולהסביר שהוא לא עושה מסיבות או בר-מצוות. מדי פעם הוא מקבל שיחה אמיתית מאנשים שבאמת צריכים עזרה. זו הסיבה היחידה שבגינה הוא עדיין פעיל.

בסשן השישי יצהר פונה אל ברק ומבקש עזרה באיתור קצה שברחה מהבית. הוא מתלווה אל ברק, אדם וסקצ' במהלך מאורעות הסשן השישי ובסופם לוקח את נטלי אל ירקת. במהלך הסשן הוא משתמש בחפץ קסם דרכו הוא מזרים כוח קסם באמצעות סוד לבן, בדומה להטלת קסם, אבל ללא השלמת חמישיות. הוא השתמש בחפץ כדי ליצור הבזקים מעוורים. ברק טוען שזאת דוגמה קלאסית לקצה שחושב עם הסוד שלו במקום עם הראש, פשוט מכיוון שיש חפץ בעל יכולות וצורה דומים שאינו דורש כח קסם. עבור אנשים שאינם ברק, פוינטר לייזר דורש בטריות AAA, אבל בדר"כ הן יותר זמינות מכח קסם או בטריות מהסוג הגדול באמת.

החליט להישאר בתל-אביב אחרי שראה את סקצ' משתמש במניפולציית אור. לא ידוע היכן הוא משתכן, או מה בדיוק הוא עושה. ייתכן והוא מעסיק את עצמו בהיכרות עמוקה עם העיר.