FANDOM


Yaar

קצה. היה המנהיג של קבוצת עבודה שחורה ביפו, שכללה גם את ניסים ונפלאות ומתן צדקה. לאחר עימות עם החבר'ה בתוך המגדלור הישן, בו נפצע קשה, נלקח יער לבית רוזנברג ונחקר שם. בסופו של דבר יער הושאר בבית החולים איכילוב, שם נשאר לאישפוז.

הוא נראה שוב במהלך פגישה שקיים אדם רוזנברג עם רבים מקצוות תל-אביב במשולש השקט. נראה היה כי מצבו הבריאותי היה עדיין בכי רע.