FANDOM


Yoav etel

יואב עת-אל

לא בדיוק חובש כיפה, אבל בהחלט מתעניין בכיוון. בקושי בן 16, וכבר עילוי בתחום המיסטיקה היהודית וההיסטוריה המקראית של ארץ ישראל. צץ בפריפריה של הקהילה התל-אביבית, אך נמנע מאדיקות מבתי המחסה השונים - ייתכן והיה, או יש, לו פטרון לא ידוע. בשנה שעברה היה לווין של שבתאי היבוסי ונסיונותיו למצוא (או להקים?) את בית שלישי.