FANDOM


שכיר ואיש שאין לו מושג איך יתכן שהמגרש עם גן השעשועים והכניסה למרתף שעל רכישתו והכנתו היה אמון הפך למגרש ריק ואח"כ לבניין קומות. בעוונותיו, חיפש יודעי דבר הידועים כמי שעוזרים במקרים כאלו. הוא הגיע לחפש את עבודה שחורה אבל נאמר לו שהם לא זמינים. לאחר מכן פנה אל אדם שהסכים לעזור במידת האפשר.

הוא הוביל את אדם, סקצ', ברק ויצהר אל המגרש המדובר ובמהלך מספר ימים כמעט חווה התמוטטות עצבים. לבסוף ולאחר מספר התרחשויות אחרות, ברק ואייקס מוצאים אותו בסמוך למגרש כפי שהיה לפי תיאורו לפני השינויים המטרידים עם רוח מרוממת. הוא מוקיר תודה לברק על מצב המגרש, וברק מביע תמיהה נוכח העובדה הברורה לעין כל שבמקום תמיד היה מה שיש בו כרגע.

כיום יש להניח שאותו שבוע מוזר ולא מוסבר הוא עוד אחד מאותם דברים מוזרים שאתה זוכר שחווית אבל אין סיכוי שתספר לאף אחד. עם הזמן, זה יהפוך לעוד אחד מאותם דברים שאי אפשר להיות בטוחים שבאמת קרו.