FANDOM


זוהי עובדה ידועה אך מסקרנת של קסם שבלתי אפשרי לייצר ידיעה בעזרת קסם. בעוד שניתן להשתמש בקסמים כדי להרחיב, להגביר ולחזק את החושים, ואפשר להשתמש בקסמים כדי להוסיף חושים נוספים לאלו הקיימים, קוסמים לא הצליחו לנסח לחשים שיניבו להם ידיעות שאי אפשר לקלוט באמצעות החושים הללו, מן העבר או מן העתיד.

קסמי ידיעה קיימים כמובן בספרות מאז ומתמיד. ידעונים היו מנחשים את העתיד באותות וסימנים, כאלו המופיעים במזג האוויר, בבעלי חיים או בכלי תחזית, אבל אם היה בהם קסם, הוא לא היה קסם ידיעה. אולי קסם אמפתיה, שאפשר לידעוני להבין מה המאזין רוצה לשמוע. אולי קסם שעזר לידעוני לראות מאורעות שקרו הרחק, ובכך שניבא אותם, נראה כאילו ידע את העתיד לאלו ששמעו עליהם מאוחר יותר.

ייתכן שקסמי ידיעה היו קיימים באוויר, והידע לגביהם אבד. זה אינו סביר. השימוש בקסם משתפר עם הזמן, לא להיפך.

יש קוסמים המשתמשים בקסם כדי להוציא מידע מחפצים דוממים, כמו קירות, כלי רצח, צמחים, או בעלי חיים. מלבד במקרים מסוימים, זהו מידע בעל ערך מועט. באותם מקרים מסוימים, קוסם יכול להשתמש בלחשים כאלו כדי להיראות כאילו הוא מושך ידע לגבי העבר. אך זה אינו המקרה. תחקור קיר באמצעות קסם דומה לתחקור עד ראייה, מלבד שקירות לא נוטים לשקר.