FANDOM


את הטקס יש לערוך בפרדס חיים; כל מקום בתוך הפרדס עצמו יספיק.

המטרה של הטקס חייבת להיות קצה.

אתה חייב להכיר את השם האמיתי של המטרה; לחלופין, אתה יכול להחזיק בעוגן אור של המטרה.

חזור על השם האמיתי שוב ושוב, בעודך מושך 4 חמישיות דרך המטרה; לחלופין, אתה יכול להחזיק בעוגן אור של המטרה ולמשוך 4 חמישיות דרך המטרה.

החזק את הנוסח בצורה ברורה וקולחת בנפשך: אזור ההשפעה הוא כל כולו של הקצה (גוף ונפש; אור, ובשר ודם) היסוד הוא דם (ראה בהמשך), המוצא הוא האור שלך (עליך לחשוף את מטענך כולו), התוחלת היא נצחית, והתמריץ הוא הרס ויצירה.

מכיוון שהיסוד הוא דם, הטלת הקסם תפגע בגופך. אם גופך כבר פצוע קשה, ייתכן והקסם יהרוג אותך.

מכיוון שמוצא הקסם הוא האור שלך, עליך לחשוף את כל תכולת מטענך. אל דאגה, השלמת הטקס בכל מקרה תעביר את הבישין למטרה שלך.

הקסם הזה הורס ויוצר. אין לדעת מה עלול ליהרס ולהיווצר סביבך...

הטקס ניתן לדן ברור, כאשר כוונתו לבצע אותו כאשר נכנס לפרדס.