FANDOM


Selkie1

טיפה (פ רפה; לא דגושה כמו בטיפה, אלא כמו קטיפה רק בלי הקו"ף) היא שוכנת הארצות המוארות, הנהנית לבקר מדי פעם באזורים היותר "רטובים" של העולם הזה. היא יכולה לשנות צורה באופן טבעי ליונקי מים, כמו דולפין או כלב-ים. בת-דודה של הסילקי.

סקצ' שכב עם טיפה בביקורו הראשון בארצות פרא.