FANDOM


סקצ' מתעורר על צד גבעה, בארץ פרא. לצד אחד, מותק, לצידו השני, טיפה. מעבר לגבעה מוזיקה עליזה מתנגנת. מותק הולכת לרקוד, טיפה הולכת לרחוץ, וסקצ' פשוט הולך.

בדרכו קורים לסקצ' שלושה דברים חשובים: הוא אוסף תבלינים, הוא יושב לשוחח ולשיר עם תומאס, והוא משלים את מלאכתו עם המלכה.

בדרכו הוא רואה את בלונדי מחללת בחליל, אוספת אחריה ילדים. הוא רואה את פרזן ועכברוש משחקים על גורלו של השועל. הוא אוסף תבלינים מהגינה של הבשלנית אימא עכברה.


אחרי שהוא משחרר את השועל מהכלוב, כדי שפרזן לא יעשה מעורו מעיל לחורף, הוא הולך בדרך ונכנס לקבר המלך. שם הוא רואה את המלך שוכב, מת, ואת תומאס שר לו שירים. הוא שואל את תומאס לגבי פשר המערה והמשורר, וזה מספר לו:

לפני זמן רב מאוד חיו נסיך ונסיכה. הם היו מיועדים זה לזה, אבל לא ממש רצו להתחתן. כדי לדחות את החתונה, הנסיכה הציבה בפני הנסיך שלושה אתגרים: לגנוב את הירח, לאלף את השמש, ולשתות את הים. בתחילה הנסיך לא רצה לעמוד בהם, והסתובב ברחבי העולם ועבר כל מיני הרפתקאות. אבל לבסוף, החליט לנסות לעמוד באתגרים, ובינתיים הנסיכה רק רצתה אותו יותר ויותר, משום שגדל בדמיונה לממדים אפיים.

כדי לגנוב את הירח, מצא הנסיך בריכה מושלמת, ביום שקט לחלוטין, ואסף את השתקפות הירח בתוך קערת זכוכית. כדי לאלף את השמש, ביקש מכל החמניות לקחת את אורה של השמש ואת חומה כאשר היא מפיצה הרבה חום ואור, ולהוציא את החום והאור הללו בזמן הלילה ובזמן החורף, כך תמיד שמר על אותה הטמפרטורה ואותו האור ברחבי הממלכה. לבסוף, הלך ושתה את הים, ואז מת.

סקצ' תהה אם להעיר את המלך, מה שהפתיע את תומאס, שחשב שסקצ' בא לשם כדי לחפש את אימא שלו. סקצ' ניסה ללחוץ על הבטן של המלך, הבין שאינו חזק מספיק, והחליט לדחות את זה לאח"כ; תומאס אמר לו שהוא יגיע למערה שוב, עוד שנים רבות, אם כי הוא כבר יכול לשמוע את הדי צעדיו במסדרון...

אז שאל אותו סקצ' לגבי מקורן של הארצות המוארות, ותומאס סיפר לו שלושה סיפורים. אז הוא הלך.


מחוץ לקבר המלך, מגיע סקצ' ללב הארצות המוארות, ביתה של המלכה. הוא מציע למלכה להעיר את המלך, אבל היא מעדיפה לקבל סיגריה. סקצ' מהסס, אך היא מזכירה לו שהוא חייב לתת לה משהו תמורת התבלינים, שכן כבר לקח אותם, והיא לא נותנת אותם בחינם. בלית ברירה, מכיוון שאין לו שום דבר אחר שהוא רוצה לתת, הוא נותן לה סיגריה. המלכה מעשנת את הסיגריה, ומהעשן מייצרת עורב אפור. העורב עף משם, וסקצ' יוצא דרך הדלת החוצה מן הארצות המוארות.