FANDOM


כאשר החבר'ה פושטים על בית האמנים, מלכודת שהוכנה מראש מופעלת כאשר בן-דרור תוקף את חרצית נוי. המלכודת מעבירה את בן-דרור לממלכה קסומה, שם הוא מופיע כאביר גבוה וחסון המכונה "סֶר הר-נץ". לאחר תחרות ראשונית ברומח שבה הוא מנצח, בן-דרור ממשיך לרכב לכיוון הטירה החלומית של הנסיכה, ומתקבל בחצר.

בחצר המלכות יושבת הנסיכה, לרגלי כיסאות המלך והמלכה הנעדרים. בחצר נאספים אצילי הממלכה, והמועמדים בטורניר: סר הר-נץ, סר הר-דב, וסר שושן. הנסיכה מקבלת את פני שלושתם ומאחלת להם הצלחה בטורניר.

באותו הערב, נערך נשף גדול לכבודם של האורחים; בן-דרור מסרב לאכול או לשתות באדיקות, ואפילו לא רוקד עם הנערות היפות. הוא מנהל שיחה קצרה עם החרגול שהגיע, כך מסתבר, לשפוט בטורניר למחרת. בשנתו, בן-דרור חולם שהוא חרצית נוי, ורואה את סופה האומלל של פטל.

עם בוקר, הקהל מגיע לצפות בטורניר, והפעם מיציע הכבוד צופה לא רק הנסיכה, אלא גם המלכה. המתחרים הראשונים שהוגרלו הם סר שושן וסר הר-דב; למרות אומץ ליבו וחזותו היפה, סר שושן מובס על-ידי סר הר-דב, וארצו נבלעת על-ידי הרי הדבים. כאשר בן-דרור נכנס אל הזירה, הוא בוחר בטקטיקה הגנתית כמעט לחלוטין, ומנסה לשכנע את סר הר-דב שלא להילחם. כשזה לא מצליח, הוא פוצע את שתי ידיו ומביס אותו, אך מסרב להרוג אותו. כאשר החרגול נכנס לזירה כדי לכפות את קיום חוקי הטורניר, בן-דרור מקיים את החוקים כלשונם - והורג את החרגול.

מיד לאחר המוות, המלכה מקפיאה את הזמן ומנהלת שיחה קצרה עם בן-דרור. היא מציעה שהוא יקבל את ממלכת הפיות וינהל את חייהם של הילדים, וכך ידאג לשלומם. בן-דרור מסרב, ומספר למלכה שהוא הולך לשחק מולה במשחק שהיא לא יכולה לקבוע את כלליו. אחרי החלפת כמה דברי בראבדו, הזמן חוזר לזרום, ובן-דרור מוכרז כמנצח בטורניר. הנסיכה מציעה לו את ידה, והוא מנסה לסרב בנימוס, לפני שנאמר לו שהוא יהיה חייב לחזור ולסרב (או לקבל) בפני המלך, כאשר זה יתעורר. או אז, בן-דרור מוחזר הביתה.