FANDOM


Daisies

חרצית נוי היא קצה, וילדה אבודה. פטל לקחה אותה תחת חסותה ועזרה לה להתאושש מזמנה בארצות המוארות. חרצית עזרה לפטל להשתלט על שלושת הענקים, והייתה בבית האמנים כאשר החבר'ה פשטו עליו.

חרצית הרגישה חייבת לבן-דרור ולשאר החבר'ה כאשר אלו השאירו אותה בחיים. היא באה לעזור במניין שארגנו, וקיבלה בשמחה את הצעתו של בן-דרור לעבוד עם אימא בגינה הציבורית.

כאשר אימא והילדים נעלמו מהגינה הציבורית, חרצית פגשה את בן-דרור והתלוותה אליו בנסיונות למצוא מה קרה לילדים. במהלך היום, היא נחטפה בידי מטה אהרון ונשמרה בבניין ברמת-החייל; כאשר אייקס ובן-דרור באו להצילה, חומר נפץ שהוטמן בידי מטה אהרון הרג אותה.