FANDOM


Kikar-dig

ברק ערך שתי פגישות קצרות, ולקח איתו את אייקס שבמקרה היה בבית באותו הזמן. בדרכם לפגישה השניה, עם יצהר פוטסדאם בכיכר המדינה, נתקלו השניים בשלטי הפניית תנועה רבים סביב הכיכר. הדבר עורר את חשדו של אייקס, והוא עף לגובה כדי לראות מה מתרחש.

אייקס ראה כי בכיכר המדינה מתרחשות עבודות חפירה נרחבות, והוא סבור שחופרים שם אחר משהו מגניב שווה לנסות ולגלות מהו.