FANDOM


על לוח המשחק ישנן 5 משבצות עם ציור של חמישה עיגולים על כל אחד.

לדעת החבר'ה אלו הם חמישה אתרים ברחבי העיר מהם ניתן להפעיל השפעה על העיר תל-אביב.

ואלו הם האתרים:

המגדלור על גבול יפו - שם נאבק החייל הזהוב בשור על שליטה בחמישייה, כאשר חלק מהחבר'ה נאבקו בעבודה שחורה.

שלושת הענקים - שם הקים השור מאחז שעליו נאבק ואותו הפסיד למלכה.

כל האתרים הנ"ל הם בפינות גבול העיר תל אביב. אם גבולות העיר הם הים במערב, איילון במזרח, הירקון בצפון ודרך קיבוץ גלויות בדרום, אזי אפשר לנחש שאתר נוסף נמצא בסביבות מחלף רוקח (מפגש איילון-ירקון) ואחד נוסף באזור הנמל \ רידינג (מפגש ים-ירקון). לגבי האתר החמישי נותר רק לנחש שיימצא היכנשהו במרכזן של 4 הפינות, בהתאמה לסמל החמישייה - חמישה עיגולים, אחד בכל פינה וחמישי במרכזן.

מועמדת סבירה היא ככר דיזנגוף שתוכננה כלב מתאר העיר הראשון של המהנדס [סר פטריק גדס]

אם שורשי העץ מגיעים מתחת לכל העיר, המגדלור צופה מעליה, הרי שרחובות העיר יוצאים ככישורים מהככר.

מועמד אפשרי נוסף עשוי להיות גן החשמל שלהערכתי ביסודו עודו מחובר לרשת של העיר הלבנה אבל אינו ממוקם על הצטלבות גבולות.