FANDOM


על לוח המשחק ישנן 5 משבצות עם ציור של פרח רוזטה על כל אחת.

לדעת החבר'ה אלו הם חמישה מקומות בעלי חשיבות במשחק.

על השולחן הגדול במבואה של בית רוזנברג יש מפה, ועליה מופיעים בהדרגה ציורים, מחוברים בקווים לריבוע לבן, שחלקם מציינים מקומות הידועים לדמויות, וחלקם מקומות שעוד לא ידועים להן. ייתכן ואלו קשורים לרוזטות.

המקומות שהצלחנו לקשר לרוזטות על הלוח:

בית רוזנברג עריכה

החייל הזהוב הופיע שם כשכל החבר'ה התאספו שם לראשונה. המלכה הופיעה שם כשדיברה עם החברה בזמן המבול. האם יש לו ציור על המפה? (אולי זהו הריבוע הלבן באמצע?).

פרדס חיים עריכה

החייל הזהוב הופיע שם כשחלק מהחבר'ה הלכו לשם, וגם המלכה והשור היו שם במקביל לשהיה של רומן, כרמי, אל-עד-אין-דור וחוטב העצים. יש לו ציור על המפה המציג שער אבן מקושת.

המבוך עריכה

לא הרבה ידוע על המקום, פרט לכך שהמלכה איתגרה את בן-דרור לתחרות שם מול אלופתה - האמזונה. מיוצג על גבי המפה כציור מוקטן של מבוך (?).

תחתעית עריכה

מקום מתחת לתל-אביב. מיוצג על-ידי ציור מפורט למדי של מנהרות הנראות דומות למנהרות גדולות של הובלת ביוב או מים. קיים מידע בסיסי אודות מקום זה - ראו ערך תחתעית.

המעיין עריכה

מדובר במקום שנטען בתחילה כי הוא שונה ממקומות אחרים, ובהמשך כי יש בו הכל. עקב כך, יש צורך בהכנות יסודיות לפני הכניסה אליו ונראה כי חלק מהן יהיה לעבור בכל המקומות האחרים על לוח המשחק או, במלים אחרות, "לשחק את המשחק". בנוסף, על הנכנסים לדעת בדיוק מה לשאול ומה לחפש שם - אחרת סביר כי לא יצאו משם.

הסברה של החבר'ה היא, כי זוהי למעשה המשבצת האחרונה על הלוח וכי מעבר מוצלח במשבצת זו עשוי לנצח את המשחק. על גבי המפה, המעיין מיוצג כציור של עץ ששורשיו נטועים בתוך גבעת סלע קטנה.ראה גם: ציורים על המפה, מפה