FANDOM


וְיָצָא חֹטֶר מִגֵּזַע יִשָׁי וְנֵצֶר מִשָּׁרָשָׁיו יִפְרֶה

חוטר ישי הוא שם הניתן לחפץ קסום ספק קיים ספק אגדה המסוגל לתת לקצוות סוד כחול ולא נהרס בתהליך. לא ברור כיצד הדבר נעשה - האם החפץ פשוט לא מושמד בזמן פיצוח או שמא אין צורך בפיצוח כלל?

מדובר ב"אבן החכמים" של הקהילה הישראלית; מעיין הנעורים; ערי הזהב הנסתרות. יש לפחות שני קצוות שחיפשו אקטיבית בתקופה האחרונה אחר החפץ הזה - דן ברור ופוליטברוק. לפי הידוע לחבר'ה, לדן לא היה סוד כחול אלא רק אדום ולכן בבירור נכשל בחיפושיו. נראה כי במהלך חיפושיו נתקל בפרופסור אהרליך שניסה להכווין אותו בצורה כלשהי. כשאהרליך שאל אותו לגבי מידת הצלחתו בזמן ששהו בפרדס חיים, דן הגיב במרמור ויאוש גלויים. פוליטברוק ככל הנראה עדיין מחפש.

לא ברור מה ההקשר של החפץ והיכולת שלו להעניק סודות כחולים לשמו ולמקורו בספרות העתיקה. הספרות מדברת על חוטר מגזע ישי, והפרשנות המשיחית המקובלת מצביעה על אדם משושלתו של ישי, כלומר צאצא דוד המלך (אם כי טכנית, דוד עצמו הוא "חוטר מגזע ישי"...). הקפיצה משם לחפץ קסום המעניק סודות כחולים היא קפיצה שרק לובש כיפה הזוי במיוחד היה יכול להמציא.


בזמן התבגרותם, ברק בן-סער ודודי כהן מצאו חפץ קסום בארון, שנראה כאבן פשוטה עגולה. כאשר נמצאה האבן, היא "דלפה" כוח קסם לסביבתה הקרובה, מה שגרם לנזק מינורי לקיר ולארון בו הייתה שמורה. ברגע שהוסרה האבן מהארון, כוח הקסם התפוגג, כפי שכוח קסם עושה. בפעם הראשונה שהחזיק קצה באבן, הוא הצליח להוציא ממנה סוד כחול, בדומה להוצאת סוד ממטען, אם כי באותו זמן השניים לא ידעו שזה מה שהם רואים.

דודי נעלם עם האבן במהלך יום השבת שלאחר מציאתה, וכאשר ברק פגש אותו שוב, הוא לא ציין היכן היא נמצאת.