FANDOM


הקיר מצד ימין מתבהר‬

 ‫הזמן הוא קיץ. 1981.

האופטימיות גבוהה. אתה צעיר, מלא און, העולם תוסס ומלא מידע חדש. ישראלה היא צעירה; עזבה את בעלה, חזרה בתשובה, וחווה מעין sixties משל עצמה. יושבים על החוף בחיפה, ישראלה מעשנת גראס, אתה שותה בירה מיובאת, ואתם מדברים על קסם. התיאוריה מוצקה, הפרקטיקה מרגשת - שני קצוות פירושו שני סודות, ועל חוף הים דרך ענני הגראס, השארית נדמית מציקה בלבד, לא מזיקה, אפילו מרגשת...‬ אבל זמנכם ביחד קצר‬ כי ישראלה נשואה‬ ובעלה רואה עצמו בתור בעליה‬ אביתר כהן, מאצולת ירושלים‬ קצה בן קצה בן קצה‬ הוא קורא לה "אסתר"‬ והוא רוצה אותה בחזרה...‬ מה שהלך ביניכם צילק את ישראלה נפשית לתמיד.‬ "קסם הוא מסוכן מדי" היא אומרת‬ ונסוגה לאקדמיה, היכן שמוחה המבריק מאיר כמו מגדלור, אבל כמו שומר המגדלור, היא לעולם לא יוצאת ממנו, לעולם לא חוזרת לחוף הים, לעולם לא קופצת לים הסוער‬ העולם הגדול מפריד ביניכם‬ ‫הקיר מתכהה‬


הקיר מימין מתבהר; אתה רואה משרד קטנטן בטכניון; עמוס ספרים וניירות‬ ריח של תה אנגלי משובח‬ קול מדוד, סבלן, מלא הומור, ידידותי מאוד‬ מעט מרוחק מהעולם הזה וסבלותיו....‬ 2‫הסוג של אקדמאית שעבורה המציאו את הביטוי "מגדל השן" חלשה בפרקטיקה, חזקה מאוד בתיאוריה‬