FANDOM


הפרופסור לאט לאט נזכר בחייו מלפני הטקס, חלק מזכרונותיו הוא חולק עם החבר'ה:

שעון הכיס - זכרון שעלה בראשו במהלך הטקס או ברגע שהסתיים.

דם במערה - הזכרון השני שהגיע בתום הטקס.

זכרון ממרקוביץ' - בכניסת החבר'ה לפרדס, במהלך הזכרון הופיע הפרופסור בשר ודם.

זכרון מנערה - כשהחבר'ה הגיעו למדורה בפרדס, בזמן שהם היו עסוקים בקרב עם המלך של האזור, הפרופסור הביט בנערה עם כוכבים בעיניים שלידו וחווה את הזכרון.

זכרון מהפרדס - הזכרון הגיע כשהפרופסור ראה שוב את סכין הצור בתוך הפרדס.

זכרון מפנס החושך 1 - הפרופסור והר-זהב דנים מה הלאה בתיאוריה ובמעשה.

זכרון מפנס החושך 2 - הלנה ממליצה על ההתרונות של ללמוד עם מרקוביץ

זכרון מפנס החושך 3 - עימות בין הלנה למרקוביץ

זכרון מפנס החושך 4 - שיחה באישון לילה, פחדים שעולים ותהיות אם היה מוצדק

זכרונו של מרקוביץ מהפרדס - מרקוביץ מראה לפרופסור ולהלנה בדיוק מה ראה בפרדס

זכרונות מישראלה כהן - שני זכרונות של הפרופסור אודות החוקרת בארמון השן.

הפרופסור מגיע לבית - הפורפסור מרגיש את גודל ההישג.

שיחה אודות מלאכי - שיחה בין אסתר - (פרופסור כהן) לבין הפרופסור אודות העימות בין תל אביב ולירושלים ואודות הקצה שמנסה למנוע זאת, העונה לשם מלאכי.