FANDOM


אתה מול פנס החושך. התליון, פיסת כסף עדינה, אך טעונה בכוח קסם, ביד אחת. מילותיו של הר-זהב באוזנייך "זה רעיון טוב" הוא אומר, אולי אפילו בהתפעלות "אם אנחנו רואים אור ושדות קסם ואנשים מן השורה לא, מה עוד אנחנו לא רואים?"

אתם יושבים בחצר שלו ושותים לימונדה, השמש גבוהה בשמיים, הרוח בין העצים "תצטרך ללכת לתוך הפנס" הוא אומר "פנס החושך?" אתה שואל הוא צוחק "פנס החושך! כן, אלא שזה לא חושך, כמובן... זה פשוט אור שאנחנו לא יודעים לראות בעזרתו..." הוא מביט לעברך, מרים את כוס הלימונדה בהצדעה "עדיין. לא תוכל לשנות את מה שתרצה לשנות, ולברוא מה שתרצה לברוא, בלי האור שתמצא בתוך המקום ההוא. זה יהיה מסוכן, אבל לגמרי הכרחי..."

עכשיו אתה עומד מול פנס החושך. אתה מרים את התליון, ולוחש "הנה אני, באתי לראות" והפנס נפתח בפניך. אתה חושק שיניים וצועד קדימה, מתעלם מהקור והחושך המנשבים בפניך.

לרגע אתה נזכר במילים הקשות שהחלפתם אתמול בלילה, אתה והיא. בשלוש בבוקר, היא משנה את הנימה. "אל תלך" היא מפצירה בך "זה מקום מסוכן. אין לדעת מה תראה שם, איך תחזור" בתור מי תחזור היא לא אומרת "אני אוהבת אותך, כמו שאתה. זה לא מספיק? אל תלך."

בסוף נגמרו המילים. עם הזריחה היית מול הפנס. לא ישנת כל הלילה. בתור מי תחזור? ובכן, עכשיו אתה כאן. אז באת לראות.