FANDOM


יש לה עיניים מלאות בכוכבים

זה חלום

זה חלום כחול

הלנה מתאבקת איתך במיטה, גפיים וזיעה וריח מושק ממלאים את החדר כמו שאור ממלא קצה או את העולם

אתה חולם בזמן שאתה עושה סקס? זה לא נשמע הגיוני.

אלו שני זכרונות באותו זמן.

היא מסתכלת עליכם עושים סקס. היא בבית.

היא גרה מתחת לבית, לפניי שגרו כאן רוזנברג או מריגולד או כל אחד אחר

היא לוחשת לך משהו מתוק באוזן

הלנה צוחקת כשאתה לוחש לה משהו באוזן.

האישה עם כוכבים בעיניים מסתכלת עליך, הלנה ישנה עם פניה קבורים במיטה, ואתה בוהה באוויר כשהיא נכנסת מבעד לקיר

"אתה בסכנה גדולה פרופסור, המפתח שבנית ישמש את אויבך לפני שהוא ישמש את ידידייך"

מפתח? אתה מקמט מצחך. קשה לחשוב, להתרכז, השפתיים של הלנה בנקודה רגישה בצוואר שלך ואתה מתקשח,

"התליון פרופסור"

פרצופו החיוור של הר זהב מול עינייך, הוא נאנח בחוסר חשק, נותן לך את ידו, את סודותיו

בעיניו בוערים כוכבים נופלים

"הנסיך האבוד רוצה לקחת את התליון ממך"

היא אומרת

הלנה צוחקת בזכרון, אתה זז

"הוא רוצה להיכנס אל באר האור"

הר זהב עומד מולך, בחצר מאחורי ביתו, עומדים מעל לדיאגרמה שהוא מצייר

"אתה רואה" אתה אומר לו

"הבית הוא המהלך הראשון"

"הבית לא שלך, ידידי "

הוא עונה

"אתה שלו"

הוא מושיט לך את התליון, ואתה בוהה בו

"אתה מאמין שזה מכבד את הזכרון שלה? "

אתה מביט בו בהפתעה

הוא מחבק אותך לשלום, כאילו לעולם לא יראה אותך שוב

אתה יושב ליד השולחן הענק במבואה התליון לפניך, והיא מביטה מעברו השני של השולחן בך, עיניה מלאות כוכבים, דמעות בדולח נופלות ומתנפצות על הרצפה