FANDOM


נזיר דומיניקני שגר באבו-גוש, ליד ירושלים. קצה בעל כוח, שעיקר עיסוקו בגירוש שדים. מדרשותיו אפשר להבין שהוא מאמין שאין קסם שאינו קסם ספונטני.

ברק דיבר איתו במהלך יום שישי אחד על קסם ספונטני ושמע את דעותיו. טען שגם הוא משתמש בקסם ספונטני והסכים לענות לשאלות נוספות במידת הצורך. הודה שגם הוא עוסק במחקר הקסם, אם כי המחקר הזה כולל בעיקר תפילה, מחשבה וקריאה ולכן לא ייקרא כך על ידי "איש מדע" כדוגמת ברק.