FANDOM


IMG 1711-1-

קבוצה של קצוות, צעירים, שנראה כי מבלים את רוב זמנם בככר דיזנגוף בתל-אביב. הם נוטים לשמוע שמועות על ההתרחשויות בעיר וככל הנראה גם להפיץ אותן כאשר אלה מגיעות לאוזניהם.

חברים בקבוצה עריכה