FANDOM


TheQueen

מיהי המלכה?

היא שחקנית במשחק.

היא שולטת בארצות המוארות.

היא גונבת ילדים, ואולי גם קצוות, מרחבי העולם.

היא פועלת בתל-אביב.

היא הפעילה את פטל.

היא יצור קסם. יש אומרים שהיא בת אלפי שנים, שהיא יודעת כיצד להאריך את חייהם של מקומות, ואולי גם של חפצי קסם או יצורי קסם אחרים.

ככל הנראה היא מקור כמעט בטוח לסודות ירוקים.

המלכה פוגשת את החבר'ה בביתם בליל המבול. המים הזורמים ברחוב רימון שוטפים את גבולותיו של הבית והיא מצליחה להיכנס. היא מציעה לחבר'ה כוח קסם ללא הגבלה אם יעזרו לה במשחק, והם מסרבים.

אחרי תחרות במבוך עם בן-דרור נשבעה לא לגנוב עוד ילדים.