FANDOM


האם המינוטאור נמצא בתל-אביב? עדויות שונות מצביעות על כך שכן.

מיקומו של המינוטאור נתון למספר השערות.

  • המינוטאור בתעלות הרכבת התחתית של תל-אביב; הבריחו אותו לשם וסגרו אחריו את הדלת בגלל הבתולות שהוא אכל.
  • המינוטאור הובא במלחמת העצמאות להכריע את הקרבות ביפו בלי ידיעתו של בן גוריון. הוא הועבר בין מתקנים צבאיים סודיים עד שמגדל שלום נבנה כדי להכילו כמעט 15 שנה מאוחר יותר.
  • כאשר הבריטים ניצחו והשתלטו על שרונה, המינוטאור הצליח לברוח דרך מנהרות הטמפלרים, שהשמועה מספרת שמחוברות לכל מערכת המנהרות של תל-אביב, שמגיעה לסנטר, לתחנה המרכזית החדשה (וגם לישנה) ולעוד כמה מקומות.
  • אף חברה טרם הצליחה לקטול את המינוטאור, וזו הסיבה שאין עדיין רכבת תחתית עובדת בתל-אביב.
  • המינוטאור הגיע עם קהילת יהודי יוון שהשתכנו במקור בשכונת שפירא (יהדות סלוניקי). הרשויות ביוון, שנטרו טינה ליהודים שנטשו את יוון ולקחו איתם הרבה מההון האנושי ומהידע בספנות, שלחו אחריהם את המינוטאור, שידוע בחוש ההתמצאות המושלם שלו, ולכן הוא הצליח לעקוב אחריהם עד שכונת שפירא. יהודי סלוניקי בנו את התחנה כדי לכלוא בה את המינוטאור.