FANDOM


המבול הוא כינוי לסופת גשמים אדירה, שנוצרה באמצעות קסם, בלילה הראשון של חודש אדר.

פטל יצרה את הסופה הקסומה לבקשתה של המלכה, שגם סיפקה לה ללא הגבלה את החמישיות הנדרשות. הסופה הקסומה למעשה נוצרה באמצעות קסמים רבים, שהוטלו זה אחר זה, בכר הדשא שליד תל-ברוך.

כאשר הגשם החל לרדת, הוא ירד בעוצמה עזה עד כדי כך שהוא היווה נהר אנכי. הגשם גם הפך את רחובות תל-אביב לנהרות זורמים, מה שאיפשר כניסה לירקת מכל מקום כמעט, ושטף גבולות וקסמים גלויים.

בין תוצאותיו של המבול, המלכה יכלה להיכנס לבית רוזנברג, השד השתחרר מהבור, והזאב יצא מהשק.