FANDOM


החמישייה הסודית הוא כינוי סמי-הומוריסטי לקבוצה של חמישה קצוות שהתחילו לפעול בסוף שנות השבעים, נעלמו בתחילת שנות השמונים, אבל ככל הנראה שיחקו חלק כלשהו באירועי שנת התבערה.

חברים בקבוצה עריכה

החבר הידוע היחידי בקבוצה הוא קדימה צורן. מלבדו, הסתובבו שמועות עיקשות על רון בן סוסי ועל עלמה, אבל אין הוכחות חותכות לכאן או לכאן. מדבריו של קדימה באותה תקופה, חברי הקבוצה בחרו לשמור על זהותם בסוד בגלל ששיתוף הפעולה ביניהם היה כנראה מפתיע את סובביהם, או אפילו פוגע בהם.

הצלחות וכשלונות עריכה

קדימה צורן היה אידיאליסט ידוע, ובחר להשקיע את מירב זמנו ומרצו בפעילות חברתית ופוליטית. הוא האמין בשימוש בקסם כדי לסייע למאמצים רחבים, שכללו אנשים מן השורה, ולא רק קצוות. שמועות על החמישייה הסודית התחילו להסתובב כאשר אנשים תהו מי מגבה את קדימה, שהיה קצה צעיר יחסית, בתחום שבו שלטו קבוצות מבוססות, שחלקן שמרו על פעילות רציפה עוד מימי המנדט הבריטי. הצלחתה הגדולה ביותר של החמישייה, אם כך, הייתה בלאפשר לקדימה לפעול באין מפריע בתחום הפוליטיקה הישראלית.

עם זאת, הקבוצה גם נחלה כשלונות. הצורב ביותר היה נסיונו של קדימה להקים שווקים שיתופיים ביפו, ולהשפיע על כלכלת העיר העברית הראשונה. לפחות שלוש יצירות שונות בעלות שורשים קומוניסטיים נכשלו במהלך סוף שנות השבעים ותחילת שנות השמונים. כשלונו השלישי והגדול מכולם של קדימה, הנסיון "להפריח את השממה", כלשונו, גרם לו להפסיק פעילות ולהיעלם מעין הציבור. עם העלמותו, הקבוצה כנראה הפסיקה לפעול.

שנת התבערה עריכה

אירועי שנת התבערה גרמו לנזקים ציבוריים לא מעטים, במיוחד בדרום הארץ, לשם ככל הנראה עבר קדימה לאחר הפסקת פעילותו עשור קודם. במהלך שנת התבערה, התערבות הקבוצה הוכיחה שהיא עדיין קיימת, וכוחה לא שכך; להיפך. הקבוצה נחלה מספר הצלחות במאבק בהשפעות שליליות של שארית וקסם פרוע על הציבור, אולם לא צלחה בשלום את שנת התבערה עצמה. אף אחד מחברי הקבוצה לא שרד את השנה.