FANDOM


Goldenpawn

זהו כלי על לוח המשחק במבואה של בית רוזנברג, שנראה כמו חייל (או "רגלי") מתוך משחק שח-מט, בצבע בז'.

ייצוג עריכה

כמו שאר הכלים על הלוח, גם כלי זה מייצג מישהו בעולם. מדובר בקבוצה של חמישה קצוות:

  1. אדם רוזנברג
  2. אלכסנדר אהרליך, או הפרופסור (מחובר ליציר הקסם אייקס)
  3. ברק בן-סער
  4. ליאונל בן-דרור
  5. סקצ'


משמעויות נוספות עריכה

לחבר'ה נודע כי חברי החייל הזהוב למעשה מחוברים זה לזה, באופן מסויים, דרך השקה של אורותיהם. חיבור זה נוצר עקב טקס שביצעו הזוג רוזנברג לפני שנים, שמטרתו היתה לאפשר מעבר, או עלייה (מלשון "Ascension"), של קצוות ללוקי גבוהים יותר. זאת, בתקווה לאפשר שיתוף של המידע ו/או החוויה של כל היצירה כולה.

עקב ייצוג הקבוצה על-ידי כלי החייל הזהוב, גם הטקס קיבל את הכינוי טקס החייל הזהוב.