FANDOM


ג'אמל אלג'אן הוא קצה שמסתובב בצפון ישראל, בעיקר באזורי חיפה והגליל. הוא ידוע גם בתור "הגמל המעופף" וגם בתור "הקצה הגלילי". למרות שהוא מתבודד, יש לו מוניטין חיובי ביותר, שכן הוא ידוע כסוג של מורה לא רשמי לתיאוריית הקסם. לקצוות לא מעטים מאזור הצפון יש סיפור כיצד ג'אמל פגש אותם בתקופה מבלבלת או בעת מצוקה, סייע להם, לימד אותם, והמשיך הלאה. ג'אמל ידוע כמקומון, ומשתדל להתרחק מצרות ומפוליטיקה.