FANDOM


לאחר זמן מה, התברר לחוקרים כי בעוד הדרך נשארה קבועה, הארצות סביבה השתנו מפעם לפעם.

הועלו מספר השערות. הגיעו למספר מסקנות.

זמן זורם אחרת בארצות המוארות; זה ידוע. במקומות מסוימים, אלפי שנים יכולות לעבור ברגע; באחרים, הזמן עומד על מקומו. קרח מימי הבריאה עדיין נמצא שם, קריר למגע.

אולי, טוענים אחרים, מה שאנו מכנים "הארצות המוארות" אינו מקום אחד בלבד, אלא מספר מקומות, מחוברים, דומים, או אפילו לא קשורים אחד לשני, אלא ששוכניהם נהנים להתל בנו, ולגרום לנו לחשוב שמדובר באותו המקום.

אם אתה מקבל תיאוריה זו כנכונה, אזי דרכי כניסה שונות, ומקומות בילוי שונים נמצאים במרחקים שונים מלב הארצות המוארות, ונמצאים ביחסים שונים עם הגבול לעולם הזה. אזורים שונים בארצות המוארות יהיו יותר או פחות מסוכנים, פשוטים או מסובכים, עשירים או עניים. הניווט ביניהם יכול להיות קריטי להשגת מטרותיך.