FANDOM


TheEnemy

בריה אותה פגשו החבר'ה בציה, לא ברור אם זהו אדם או משהו אחר, אשר הגיע מחוץ לציה ככל הנראה.

היה ידוע לאנשי גלעד כ"שורר" וסופר שמאז שכבש את גלעד נכנס ולא יצא מבית השררה.

הופעתו החיצונית הזכירה לחבר'ה מישהו מעולמם שלהם.

עלייתו עריכה

האויב השתלט על העיר גלעד לפני כ-15 שנה והמשיך לשלוט במקום מאז. במהלך שלטונו נסגרו הדרכים לאיזור גלעד, והמקום הופרד משאר ציה. עם הזמן, נותר פחות ופחות מידע אודות הנעשה בגלעד ואנשי ציה הכירו שמועות על המקום בלבד.

השפעה עריכה

האויב גרם להשפעה משונה על תושבי הגלעד: נראה היה שהחיות עזבה אותם. השפעה זו הוסברה מאוחר יותר, כאשר פגשו החבר'ה את האויב, אז הסתבר כי הוא משתמש בכוח הצל (כשף?). הדבר גם הסביר את השמועות על כך שהאויב כבש את השלטון על-ידי כך שהשפיע על שכלם ומחשבותיהם של אנשי גלעד.

קשרים עריכה

נפילתו עריכה

החבר'ה התעמתו עם האויב במרתף שבבית השררה על ראש הגבעה. במהלך העימות הוא נפצע, אך עקב הסיום הפתאומי של העימות עם יצירתו של בן-דרור החברה אינם מודעים לגורלו, אך בטוחים שלכל הפחות שליטתו בגלעד באה לסיומה.