FANDOM


Forest male faerie

דרדר

דרדר הינו פיי, יצור קסם מן הארצות המוארות. הוא פגש את בן-דרור בגן מאחורי בנייני התאומים במהלך הסשן השני, והם נפגשו שוב במסיבה באותו הערב. כאשר סקצ' נכנס לארצות הפרא עם מותק, דרדר ובן-דרור נכנסו אחריו.

לדרדר היכרות טובה עם הגיאוגרפיה של הארצות המוארות, והוא מבקר בחלק מהארצות הקרובות יותר לתל-אביב מפעם לפעם.

דרדר מגיע לסייע לבן-דרור כמה פעמים, אך נראה שהוא עדיין בקשר עם המלכה, מיודע לגבי המתרחש בארצות המוארות ומעביר מידע לבן-דרור כאשר זה רלוונטי. כאשר התבקש לאתר את בועז, פלש בטעות לתחומו של אדון הר-זהב, מה שהוביל לעריפת ראשו.

במסע לממלכת אברון, בן-דרור ונטלי הצליחו להחיות את דרדר, ולגלות את שמו האמיתי וזהותו האמיתית.