FANDOM


דם הרבה דם כל כך הרבה דם...

אני מתחת לאדמה, במקדש נטוש, בית קברות עתיק משחר ההיסטוריה פה ושם נופלת טיפה על הראש שלי, זה לא מים, אבל לכרגע אני מנסה להתעלם מעובדה זה ולהמשיך הלאה עם הפנס להבין מה בדיוק קרה, לא למעלה בבית התפילה, זה כולם יודעים... אבל מה היו התוצאות כאן למטה...

מה הוא חשב לעצמו?, האם הוא ניסה ליצור פה משהו?, לדם יש כוח, למקום יש כוח, לאמונה יש כוח... תחבר את כולם בייחד... צמרמורת עוברת לי בכל הגוף, משהו התעורר פה, אני יכול להרגיש את זה... כל מי שמבין במהות של המציאות יכול להבין שאם רוצחים 30 אנשים ופוצעים יותר ממאה נוספים במקום שבו קבור דם שייצר היסטוריה של עם שלם יכול לדעת שמשהו קרה פה... אבל לא, זה לא היה בכוונה, אין סיכוי שהוא באמת רצה לעורר את ההיסטוריה, הוא סתם רצה לטבוח בערבים... מטורף.... אבל מסוכן לא פחות, אני רק מקווה שזה לא היה מספיק.. ששום דבר לא שותה את הדם הזה ומחכה לצאת החוצה... לעזאזל... מחכה לי פה בחושך...

ואני כמו דביל הולך לחקור מה התעורר פה, אני מסתכל הטיפות האדומות על בגדיי, כמה דם יכול להספג במקום קדוש.... איך הוא מחלחל מלמעלה, מחדר התפילה ויורד לאט לאט לרצפה של המהרה במה הדם הזה נגע... מי שותה אותו... אין לי מושג... אבל עם פנס ביד אני עושה עוד צעד אל הלא נודע בשקט למעט טיפטוף הדם ופעימות הלב.