FANDOM


Melscar3 דודי הוא חבר ילדות של ברק בן-סער. בסשן שלישי דודי נחשף בעיני ברק (וממקום מחבוא, גם לאייקס) לאחר שברק נוגע בכדור שהוקסם ושמעיף אותו לנמל תל אביב. דודי מבקש עזרה מברק בטקס כלשהו, אבל לא מוכן לגלות את פרטי הטקס. הוא טוען שהוא מחפש מקום חזק מספיק כדי להכיל את הטקס ומביע ספק תקווה ספק בקשה מברק להשאר בחיים עד אז.

דודי מופיע במעיל שמכסה את כל גופו וכשחושף את פניו מתגלה שהוא קירח ופניו חרוכות ומצולקות, אוזניו קטומות. קולו צרוד.

דודי טוען במהלך חילופי הדברים שברק "חייב לו" ומציג חפץ קסום בצורת אבן שברק מזהה. הוא ממשיך ומסביר שרודפים אחריו בשביל החפץ הזה, טוען שנמאס לו ושהוא רוצה לבצע טקס לשם "טרנספורמציה" כלשהי, טקס ממנו הוא מאמין שברק יוכל לשמור אצלו סוד נוסף.

ברק טוען שדודי בעל מומחיות ברורה בתפעול כוחות קינטיים ואהבה יתרה לתעופה באמצעות קסם. למרות שדודי אומר שברק יכול למשוך יותר כח ממנו בהקשר של הטקס, ברק משוכנע שדודי תמיד היה זה שמשך והפעיל יותר כח ובהתאמה סבל יותר מהשפעות השארית.

דודי לא מסתובב עם טלפון סלולרי, או כל מכשיר טכנולוגי אחר. נראה שהוא מתחבא.

ברק זוכר אותו מעיר משהו על אי נוחות באוויר היבש של נמל תל אביב, כנראה אחד האזורים הלחים במדינה ומשער שדודי מבלה את רוב זמנו במקום אחד או יותר.