FANDOM


גן פלצן הוא בית מחסה בתל-אביב. הוא מנוהל כקולקטיב, ונתמך בתרומות מהקהילה. גן פלצן הוא גן אנתרופוסופי, שנוסד באמצע שנות ה-90 בגלל שהקהילה גדלה מעבר ליכולותיהם של בית השאנטי והגינה הציבורית. בניגוד לשני בתי המחסה האחרים, גן פלצן גם מקבל ילדים שאינם יתומים, כל עוד הם קצוות מתחת לגיל 13, ומגדל אותם בסביבה תומכת. לאורך השנים הוא הפך לבית המחסה הגדול מבין השלושה, בעיקר מסיבה זו.