FANDOM


Twin-bldg

בלב השיחים העבותים שלצד גינה ציבורית זו, ניתן למצוא את אחד מחמשת השערים שפתחה המלכה לארצות המוארות ברחבי העיר. בכל יום בדמדומים, אפשר לעבור דרך השיחים לארצות המוארות עצמן.

במקרה, או שלא במקרה, באמצע הדשא הגזום של גן זה, יש גרם מדרגות סודי המוביל למטה, למקום כלשהו.

החבר'ה ביקרו כאן בחיפוש אחר פטל. במקום זאת הם הלכו מכות עם משרתים של המלכה. אם כי כשחזרו בדמדומים, הם ראו את פטל יוצאת דרך גרם המדרגות מן המקום, ונפרדת לשלום מזקנה כלשהי.