FANDOM


גלעד היא עיר הבירה, ושם האומה שצמחה סביבה, במקום ציה.

ההיסטוריה של העיר מסופרת בקטעים, וחלקים נכבדים ממנה אינם ידועים. נראה שאנשי גלעד מצאו את המישורים לחופי הים הדרומי פוריים אך ריקים מאדם. הם ייסדו שם את היישוב הראשון על החופים, שצמח והתפתח לעיר גלעד, עם הגעתה של המשפחה האצילה המכונה גם גלעד, או שקיבלה את שמה משם העיר, או שהעניקה לה את השם.

עם התפשטות היישוב צפונה, עמוק יותר לתוך ציה, הוקמו יישובים ומצודות נוספים, שנפלו תחת ההשפעה של גלעד, במיוחד עם פתיחתה של מערכת הדרכים שחיברה בין הערים השונות, ובמיוחד בין גלעד ובין רצפה ותחנת אורו. בשיא כוחה של גלעד, היא שלטה בציה כל הדרך עד לאבן-צור, ומבקרים במקום הגיעו הישר תחת עינם הפקוחה של האקדוחנים.