FANDOM


גם אם נשתדל להימנע מכך, אלימות עלולה להתרחש. בנוסף, קוסמים ננשכים לפעמים, וזה יכול לכאוב מאוד. למרות שיש הבדלים פיזיים בין אנשים שונים, רוב האנשים מסתובבים בעולם בריאים. קרי, שהם יכולים לבצע את המטלות הפיזיות והמנטליות שנמצאות במסגרת היכולות שלהם, בלי שום בעיה. כל עוד זה במסגרת יכולתם, הם יצליחו בכל פעם.

מחלה, או פציעות קלות, יכולות לגרום לקושי. תחת קושי, קוסמים לא יכולים לתחזק לחשים, ונכנס אלמנט של אקראיות לתוך הפעולות שלהם. הם עלולים להיכשל גם בדברים שנמצאים במסגרת היכולת שלהם.

התקפות מכוונות, ושהות באזורים מסוכנים, יכולים לגרום למחלה חמורה או לפציעות קשות. אדם שחולה או פצוע, רגיש יותר למחלות ופציעות אחרות ויכול לגלוש למחלה חמורה או פציעה קשה באם לא מטפלים בו. במקרים של מחלה חמורה או פציעה קשה, האור של האדם מתעמעם בצורה ניכרת, והיכולת שלו להצליח במאמצים, אפילו כאלו שבמסגרת היכולת שלו, פחותה עד מאוד. הכישלון הוא כמעט וודאי.

מאורעות אלימים במיוחד ופציעות קשות כנגד מישהו שכבר חולה במחלה חמורה או פצוע קשה, יכולים לגרום לפציעה אנושה. אנשים שנפצעו אנושות לא יכולים לפעול כמעט בכלל, זקוקים לטיפול מתמיד כדי לא למות, ומחלה או פציעות נוספות יכולים לגרום למותם.