FANDOM


Shanti

בית השאנטי הוא בית מחסה לקצוות יתומים. בית השאנטי הוא בית המחסה השני בתל-אביב, הקדימה אותו הגינה הציבורית, ואחריו נפתח גן פלצן. כעת בית המחסה מנוהל על-ידי אדם רוזנברג, שהגיע אליו לאחר ניהול מוצלח של בית מחסה אחר בניו-יורק.

הבית בדרך כלל מחזיק עד לעשרה ילדים, וגם זה הרבה. כעת גרים בו חמישה ילדים: הילה, בת 13, נזק ובלגן בני 9 ו-10, והתאומים, גל וגיל, בני 4.

בית השאנטי נהרס, כאשר תקפו אותו כדי לחטוף נערה צעירה ששהתה בו.