FANDOM


מקום בתל-אביב, ששימש כלא עבור יצורי קסם כמו דגיגון.

חוקי המקום מגבילים תנועה ופעולה כמעט לאפס, אך מאטים את הזמן כך שהמוות גם הוא לא משחרר מהבור.

הכניסה לבור פשוטה, דרך חור במגרש החנייה ברידינג. היציאה קשה הרבה יותר, במיוחד אם שתי השלשלאות שבתוך הבור אוחזות בך.

החמישייה הסודית הכניסה את דגיגון לתוך הבור בתחילת 1996, לאחר סיומה של שנת התבערה, עם זאת הם לא אחראים על יצירתו. לא ידוע מי הקצה שיצר את המקום.

בזמן המבול דגיגון השתחרר מהבור, והוא נשאר ריק. כעת, המקום ריק, והכניסה אליו גלויה.