FANDOM


גר במקום שהכניסה אליו היא מבניין בן 3 קומות בנוה צדק.

בגובה של כ-3 וחצי מטרים.

אדם פנה אליו בזמן חיפושיו למקום מבטחים עבור הילדים שלו לאחר שהבית הקודם שלהם נהרס. אמא הפנתה אותו לשם מכיוון שלדעתה לא ניתן להכנס למקום אם בדם מחליט להסתגר בפנים.