FANDOM


אנוכיים הוא סלנג לקבוצות או ארגונים של קצוות או דומים להם שמעוניינים למנוע את התפתחות התודעה לעולם האחר בקרב כלל בני האדם. דרך החלשת כלל האוכלוסייה, הכוח היחסי שלהם יהיה רב יותר ויהיה להם קל יותר לקדם את ענייניהם באמצעות קסם. בדרך כלל, אנוכיים זהירים הרבה יותר מכלל אלו שמשתמשים בכוח קסם ומכירים היטב את הסכנות העומדות בפני אלו המשתמשים בקסם.

טקטיקה נפוצה אצל קבוצות של אנוכיים (למרות שמם, הם עובדים טוב יותר בקבוצות) היא לקדם את הפופולריות של תפיסה מוטעית של קסם שתבטיח שמי שיילך בעקבותיה, ייכשל בניסיון להשפיע על המציאות. לרוב, התופעה הפופולרית תבטיח להולכים בעקבותיה שהכשלונות (הצפויים) הם באשמת החברה האדישה מסביב, ולא אשמתם שלהם. מבקרי התופעה הפופולרית ייתקלו בעלבונות ובוז, ויואשמו ב"צרות אופקים".

דוגמה מצוינת לתופעה חברתית שמקורה בקבוצה של אנוכיים היא פגאניזם מודרני. דוגמאות נוספות כוללות מדעים נואטיים, גל סדרות הטלוויזיה הפרא-נורמליות של שנות התשעים והאלפיים, וכמובן, ג'ון אדוארד.