FANDOM


Ajax-profile

אייקס - פרופיל

רקע עריכה

אייקס (במקור "Ajax", מילה יוונית שפירושה "גבר") הוא יציר קסם מסוג צלם שנוצר עם מאגר של 961 נקודות כוח קסם. בכל שקיעה, הוא מאבד נקודת קסם אחת.

אייקס התעורר בבית רוזנברג, לבדו, והחל לחקור את סביבתו. לאחר זמן מה של חיפושים, תיעוד ראיות בתוך הבית ושיטוטים, החלו להגיע אל הבית בזה אחר זה אנשים שהתגבשו לקבוצה עמה מתרועע אייקס כעת. אייקס החליט להציג עצמו בשם "מקס" כיוון שנראה היה לו כי שם זה יישמע פחות זר לאזניים ישראליות, אך במהרה ויתר על הרעיון (מה גם שהוא גילה כי לקצוות רבים שמות אף מוזרים יותר משלו) ובהמשך עברו כולם לקרוא לו בשמו.

אייקס מתגורר בביתו של אדם, בחדרו לשעבר של הפרופסור.

תגליות עריכה

במהלך מאבק מול קצה לא מוכר, והחרגול בגן התאומים, התגלה לאייקס כי ישנם קצוות המסוגלים ומוכנים למשוך ממנו כוח קסם בחופשיות והדבר אינו מוצא חן בעיניו כלל, כאשר מדובר באנשים שאינם חבריו או כאשר הדבר נעשה ללא הסכמתו. כדי להתגבר על כך, עשו החבר'ה עסקה עם אוד מצל מאש במסגרתה הואי יקבל שימוש חש-פעמי בסכין הצור ובתמורה יבצע את הטקס של אייקס ויסגור את מאגר הכח לשימושם של חברי החייל הזהוב בלבד. כעת, רק הם יכולים למשוך נקודות מהמאגר.

בשלב מוקדם יותר, ניסוי קצר בעזרתו של אדם רוזנברג גילה, כי אדם אינו יכול להוסיף כח קסם למאגר של אייקס כפי שעשה עם כלי קיבול. אייקס מקווה שיתאפשרו ניסויים נוספים דרכם ייתגלו דרכים להוסיף כוח קסם למאגר.

בהמשך התגלה, כי יוצרו של אייקס הוא לא אחר מאשר המלאך, או בשמו המוכר: הארלד. הארלד ייצר את אייקס במסגרת טקס שככל הנראה מילא מספר מטרות. אחת מהן, היתה להציל את חייו של הפרופסור מפני מוות בידי רומן.

בנוסף, נקודת הקסם שאייקס מאבד (איבד?) כל שקיעה ככל הנראה מושקעת בקיום של תקשורת מסויימת שמטרתה להעביר את כל שהוא רואה ושומע בחזרה להארלד. עם זאת, לאחר שהפרופסור יצא מן החדר האפור שיצר הארלד והוציא את נתיב האור שלו משם, ייתכן שהתקשורת הזו לא יכולה להתקיים ואולי כך ייפסק אובדן כח הקסם מהמאגר של אייקס.


יכולות מיוחדות עריכה

Action01

עד כמה שידוע לאייקס, כאשר הוא נוצר, ככל הנראה בעזרת טקס, ניתנו לו מספר יכולות שאינן למעשה קסמים באופן בו קצוות מגדירים קסם:

  • הגברת חושים
  • הפעלת כח פיזי למרחוק (טלקינזיס)
  • שליטה על התנהגות האור (פוטונים)
  • שינוי חומרים קיימים
  • יצירת חומרים חדשים
  • שדה הגנה