FANDOM


וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי אוֹר; וַיְהִי-אוֹר.

Light

אור היא תכונה שיש לכל בני האדם. רובם המוחלט של בני האדם לא יכולים לחוש באור הזה, אבל קצוות, למשל, יכולים. לפעמים כאשר מישהו מדבר על ההילה או האנרגיה של אדם אחר, הוא מתכוון לאור שלו. כמעט תמיד הוא סתם מזיין את השכל.

עוצמת האור גדלה עם הזמן. אדם גדל, מתבגר, מתפתח, ומחזק את הקשר שלו לעולם הזה. זה מעצים את האור שלו. באופן כללי אפשר להתייחס לעוצמת האור כשורש הגיל של האדם שאיתו מדברים.

האור של בני האדם מאיר את הדברים שחשובים להם, וקצוות (וגם אחרים) יכולים לשים לב לתאורה הזו. הדברים החשובים ביותר בחייו של אדם הם מה שמחבר אותו לעולם הזה. אורו של אדם תמיד יאיר על הדברים שחשובים לו, ועוצמתו מראה לנו עד כמה הם חשובים לו.

קצה אחד יכול למצוא קצה אחר בעזרת האור שלו. כאשר קצה מכיר את האור של קצה אחר, הוא שם לב אם דבר מסוים, איש או מקום שהוא רואה מוארים באור של הקצה שהוא מכיר. לפי כיוון ועוצמת האור, הוא יכול לאתר את הקצה שהוא רוצה למצוא.

אור מקשה על קצוות להתמודד עם מקומות משום שהוא מעגן אותם בעולם הזה. ככל שלקצה יש יותר אור, כך הוא מסוגל לעשות פחות במקום.

פגיעה באור מעמעמת אותו. ניתן להבהיר את האור ולהסיר את העמעום, באמצעות אינטראקציה עם העוגנים של האדם המעומעם. אפשר להשתמש בעוגן של קצה כדי להטיל קסמים עליו, ואפשר להשתמש בנתיבי האור של הקצה כדי למשוך ממנו כוח קסם.

תיאוריות נוספות עריכה

  • בנוסף לאור, קיים ביצירה יסוד נוסף: חושך.
  • לאור קיימות תכונות נוספות ומצבים נוספים. למשל צבע, רטט (Vibe), עוצמה (ברמה עדינה יותר מהעמעום המוכר). תכונות אלה יכולות להצביע על מידע אודות מקור האור. למשל מצב רוח, השפעות של קסם, השפעות של גורמים אחרים, השפעות מלוקוס אחר, מצב היחסים עם גורמים אחרים ועוד. למשל, אם אדם כלשהו חש כעס, האור שלו עשוי להאדים.
  • מקורו של האור עשוי להיות בלוקוס החמישי, שם נוצר לפני תחילת הזמן על-ידי הרצון הסינוגלרי כדי להבחין בדברים (או "לראות") מעבר לחושך, שייתכן כי היה קיים שם קודם. לחלופין, ייתכן כי לפני-כן לא היה קיים דבר והחושך נוצר יחדיו עם האור, תחת עקרון ההפכים המשלימים המוכר לפיו אין אור בלי חושך וכן הלאה.
  • ראה ערך: תיאורית היצירה הבסיסית