FANDOM


אוקטוריטס (Auctoritas) היא מילה בלטינית, שמקורה במושג פוליטי וחברתי ברומא העתיקה. ברומא, אוקטוריטס התייחסה לרמת היוקרה החברתית שהייתה לאדם מסוים, וכתוצאה מכך, ההשפעה שלו על אנשים אחרים והיכולת שלו לכופף אותם לרצונו. אוקטוריטס איננה רק מושג פוליטי; הרומאים ראו בה משהו מוחשי, הילה מסתורית, "כוח פיקודי", שהקיפה את הדמויות ההירואיות של רומא.

אדם רוזנברג הפגין יכולת לאינטראקציה עם שארית הנוצרת בנוכחותו, בין אם על ידו או על ידי קצוות אחרים. במקום לייצר השפעה כלשהי, השארית נשארת בנוכחותו של אדם, והוא יכול להשתמש בה כדי להטיל קסם. כמו במקרה של עקיצה, השארית הזו נעלמת לאורך זמן, או כאשר אדם עובר דרך גבולות.


ראה גם: קסם ספונטני, זכרון רלוונטי