FANDOM


קצה ותיק, היה מעורב עם מערכת הבטחון. החבר'ה שומעים עליו ממייק בהקשר של "שריף", קצה חזק ובעל משאבים שמנסה להשליט סדר ולאכוף את החוקים בקרב הקהילה.

לטענת מייק, סנדרוביץ היה ידוע בכך שריגל אחר קהילת הקצוות ובאופן כללי ניסה להשליט סדר כראות עיניו. יתכן אפילו ששמר תיקים שלהם היכנשהו במרתפי השב"כ.

דן ברור שאל עליו שאלות בזמנו, אם כי ההקשר אל הקצה הצעיר יותר אינו ברור.

בשיחה עם יצהר פוטסדאם, הוא התייחס לסנדרוביץ כמי שניסה להגביל את קהילת הקצוות, ולא הצליח מחוסר משאבים וכוח אדם. ליחידה שלו הוא קרא "מטה אהרון".

נפטר.