FANDOM


Abuksis
יוצא שייטת 13, אבי גורדון, הידוע כ"אבו-קשיש" בגלל שתמיד נראה מבוגר בחמש שנים מגילו האמיתי, התחיל לעבוד בשביל משרד הבטחון מיד עם סיום שירותו. הצטרף ליחידה לאבטחת אישים, והיה בין מאבטחי רבין. במהלך 15 השנים האחרונות, נפתחו נגדו שבעה תיקים שונים בפרקליטות המדינה, כולם על שימוש מוגזם בכוח, ושני תיקים על הריגה כאשר עצורים, חשודים במעורבות במזימות נגד בטחון המדינה, מתו בזמן חקירתם. באף אחד מהתיקים לא הוגש כתב אישום.

גויס על-ידי בנ"א להצטרף למטה אהרון, בתור אחראי על "אבטחת מחנה".